Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy to najtańsze źródło finansowania nieruchomości. Może być przeznaczony na :

 • zakup : domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, działki budowlanej lub rekreacyjnej, garażu ,lokalu użytkowego;
 • budowę domu lub dokończenie budowy;
 • spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe;
 • refinansowanie udokumentowanych wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe;
 • remont i modernizację.

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy skierowany jest do osób które jakiś czas temu zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i aktualnie chciałyby go przenieść do innego banku na korzystniejszych warunkach. Dzięki takiej operacji :

 • możesz zmniejszyć ratę kredytu;
 • wydłużyć okres kredytowania;
 • zmienić walutę kredytu;
 • dobrać dodatkowe środki na dowolny cel.

Pożyczka konsolidacyjna

Pożyczka konsolidacyjna umożliwia zamianę kilku drogich kredytów konsumpcyjnych na znacznie tańszy kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Konsolidacją można objąć następujące produkty bankowe :

 • Kredyt konsumpcyjny;
 • kredyt ratalny;
 • kredyt samochodowy;
 • debet na karcie kredytowej;
 • limity kredytowe w rachunkach bieżących;
 • kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka Hipoteczna to produkt dla osób, które potrzebują większej gotówki na dowolny cel i posiadają nieruchomość jako zabezpieczenie spłaty.

 • Niskie raty - umożliwia to wydłużony okres kredytowania, niska marża oraz wybór dowolnej waluty, co nie jest możliwe korzystając z pożyczki gotówkowej.
 • Dowolny cel - Nie musisz tłumaczyć się, na co potrzebujesz pieniędzy pomimo wysokiej kwoty kredytu. Bank w zamian zabezpieczy się na Twojej nieruchomości.
 • Zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości.

Kredyty dla Firm

Kredyt obrotowy przeznaczone jest na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje:

 • kredyt w rachunku bieżącym - umożliwia uruchomienie środków z przyznanego przez Bank limitu w takiej wysokości i wtedy kiedy występuje potrzeba;
 • kredyt obrotowy - pożyczony kapitał spłacany jest w ratach określonych w umowie kredytowej.

Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nakładów , których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego majątku trwałego. Kredytami tymi mogą być finansowane nakłady na: rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne. W zależności od przedmiotu kredytu można wyróżnić następujące rodzaje kredytów inwestycyjnych :

 • kredyty na nabycie maszyn i urządzeń;
 • kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych.

Leasing - jest znacznie łatwiejszym i niewymagającym skomplikowanych procedur sposobem finansowania zakupu środków trwałych.

Cecha charakterystyczną leasingu jest udostępnienie środków trwałych bez konieczności ich zakupu:

 • leasing pojazdów;
 • leasing maszyn i urządzeń;
 • leasing nieruchomości.