Na życie

Ubezpieczenie na życie to sposób zadbania o bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twoich najbliższych. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia wsparcie i niezależność finansów w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach życiowych.

Warto pomyśleć o ubezpieczeniu życia, gdy spłaca się kredyt mieszkaniowy. Ubezpieczenie pozwoli zabezpieczyć spłat kredytu, gdy zabraknie którego z kredytobiorców.

Ubezpieczenie na życie powinno być dopasowane do potrzeb klienta. Wśród tego rodzaju ubezpieczeń występuje indywidualne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia w podróży.

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych ochroni kompleksowo Twój majątek i rodzinę, jest również wymagane kiedy nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu. Dom lub mieszkanie ubezpieczyć można w podstawowym jak i rozszerzonym zakresie, zarówno od ognia jak i kradzieży lub dewastacji. Zakres może obejmować m.in.: stałe elementy, wyposażenie, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, oszklenia i inne elementy Twojego majątku.

Indywidualne i elastyczne rozwiązania zarówno dla właścicieli nieruchomości, najemców jak i wynajmujących.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla siebie i domowników obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie lub członków Twojej rodziny osobom trzecim na terenie domu lub poza nim i są związane z czynnościami życia codziennego. Najczęściej ubezpieczenie to sprawdza się w przypadku zalania sąsiada, ale nie tylko. Ubezpieczenie to dotyczy także szkód powstałych w związku z: posiadaniem zwierząt domowych, na przykład jeżeli Twój pies pogryzie Twojego gościa, lub jeśli Twoje dziecko porysuje czyjś samochód, wybije szybę i inne.

O szczegóły zapytaj doradcę.

Samochód

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe i chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim lub na ich mieniu. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz poszkodowanego do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) szczegółowo reguluje zasady tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem skierowanym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Gwarantuje ubezpieczenie pojazd od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczenie AC jest dopasowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera obejmuje najbardziej dotkliwe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć, inwalidztwo, uszczerbek na zdrowiu dla kierowcy i pasażerów.

Assistance natychmiastowa pomoc dla kierowcy i pasażerów, niezbędny w razie wypadku drogowego i awarii, gwarantuje m.in.: holowanie, naprawę na miejscu, pojazd zastępczy, dowóz paliwa, infolinię i inne w zależności od zakresu.

Sprawdź ofertę u doradcy.

Dla firm

Ubezpieczenia firmowe obejmują zarówno majątek trwały taki jak budynki, lokale usługowe, magazyny, maszyny i urządzenia, wyposażenie biura, elektronika, oszklenia i inne elementy zakresem od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży, jak i samochody służące do działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC i AC dla pojedynczych pojazdów jak i flot.

Dla firm które uczestniczą w przetargach przygotowujemy ubezpieczeniową gwarancję wadialną, a po wygraniu przetargu gwarancję dobrego wykonania kontraktu , gwarancję wad i usterek

Prowadząc firmę należy pamiętać o możliwości nieprzewidzianych zdarzeń związanych z wykonywaną działalnością w tej kwestii bezpieczeństwo i stabilność finansową w razie szkody zapewni ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Ubezpieczenia firmowe charakteryzują się dużą elastycznością i indywidualnym podejściem do potrzeb firmy z uwagi na ich profil działalności zaczynając od aptek, zakładów fryzjerskich, sklepów, piekarnie, biura, poprzez wspólnoty mieszkaniowe, czy też firmy produkcyjne, firmy remontowe, deweloperów.

Skontaktuj się z doradcą w sprawie szczegółów oferty.

Podróżne, NNW i inne

Ubezpieczenia podróżne skierowane są do Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w trakcie wyjazdów turystycznych i służbowych zagranicę. Są ważnym elementem zabezpieczenia finansowego w razie nieprzewidzianych zdarzeń podczas wyjazdu do innego kraju, m.in. gwarantują: zwrot kosztów leczenia, natychmiastową pomoc, nnw, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie zdrowotne takie jak NNW indywidualne lub grupowe stanowi ważne uzupełnienie publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz polis na życie. Udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pokrycia kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów rehabilitacji i kosztów leczenia. Ubezpieczony ma zapewniony dostęp do usług medycznych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Pozostałe ubezpieczenia m.in.:
- ubezpieczenia transportowe do licencji;
- ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym oraz w ruchu międzynarodowym, OC spedytora;
- ubezpieczenie OC dla rolników, OC dla zarządcy nieruchomości, OC dla księgowej i inne obowiązkowe;
- ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych.